Over Micronet


Micronet is een wereldwijde leverancier, die de ontwikkeling en de productie van geavanceerde netwerkoplossingen voor bedrijven, het MKB, ISP, en SOHO levert. Sinds 1992 heeft Micronet meer dan tientallen miljoenen connecties wereldwijd geleverd. Vandaag de dag biedt Micronet twee productgroepen: de Netwerk Infrastructuur Groep (NIG) en Applicatie Solution Groep (ASG).

De NIG levert de netwerkinfrastructuur producten, met inbegrip van Ethernet van koper en glasvezel, Draadloze LAN, ADSL, VDSL en Systeem Beheer productlijnen. De ASG levert de applicatie oplossingsproducten, met inbegrip van netwerkbeveiliging, Voice-over-IP, IP Surveillance en Server productlijnen zoals de print server en digitale ondertekening.

Micronet is de beste keus als uw netwerk bedrijf groeit! Wij zijn gericht op de ontwikkeling en marketing van netwerk producten wereldwijd, die klanten de meest up-to-date technologie en kwaliteit van de dienstverlening levert. Wat we willen en wat we doen is om de communicatie gemakkelijker te maken.

Vandaag de dag worden Micronet producten verdeeld over meer dan 100 landen. Als Micronet distributeur, reseller, system integrator of een vorm van partner, bieden de distributiekanalen over de hele wereld u een directe levering en goede ondersteuning bij de planning en het gebruik van Micronet producten. Daarnaast kunt u ook meer leren over up-to-date product informatie, technische ondersteuning, of neem contact op met Micronet professionals over de planning van uw netwerk.


About Micronet


Micronet is a worldwide provider, developing and manufacturing advanced networking solutions for Enterprise, SME, ISP, and SOHO. Since 1992, Micronet has delivered over tens of millions of connections worldwide. Today, Micronet offers two product groups, the Network Infrastructure Group (NIG) and Application Solution Group (ASG).

The NIG provides the network infrastructure products, including Ethernet of copper and fiber, Wireless LAN, ADSL, VDSL, and System Management product lines. The ASG delivers the application solution products, including Network Security, Voice-over-IP, IP Surveillance and Server product lines such as print server and digital signage.

Micronet is your best choice when outgrowing your networking business! We are focused on developing and marketing networking products globally, providing customers the most up-to-date technologies and quality service. What we aim for and what we do is to make communication easier.

Today, Micronet products are distributed across over 100 countries. As a Micronet distributor, reseller, system integrator or any type of partners, the distribution channels all over the world provide you instant delivery and satisfactory support in planning and utilizing Micronet products. In addition, you can also learn more up-to-date product information, technical support, or consult with Micronet professionals about planning your network.